Etawah-Farrukhabad Local Authority-2003
Sl.No. Name
1 Mulayam Singh Yadav
2 Shiv Mahesh Dubey
3 Sunil Kumar Gupta "Ghandhi"