Gorakhpur Mahrajganj Local Authority-2003
Sl.No. Name
1 Ganesh Shankar Pandey
2 Prem Shankar Mishra
3 Raghunath Prasad Nishad