Jhansi-Jalaun-Lalitpur Local Authority-2003
Sl.No. Name
1 Brijbhushan Singh
2 Mahesh Chandra Tiwari
3 Shayam Sundar Singh
4 Ashok
5 Yogendra Singh Parihar