Mathura-Etah-Mainpuri Local Authority-2003
Sl.No. Name
1 Chaudhary Bhagwan Singh Verma
2 Vijendra Singh
3 Sudhakar Verma
4 Awadhpal Singh Yadav