Pilibhit-Shahjahanpur Local Authority
Sl.No. Name
1 Jagdish Singh
2 Jayesh Prashad
3 Dharmendra Kumar
4 Dr. Saligram Arya
5 Om Pal Singh Kushwaha
6 Sudhir Singh