Raebareilly Local Authority-2003
Sl.No. Name
1 Dinesh Pratap Singh
2 Mahendra Singh
3 Raja Rakesh Pratap Singh
4 Om Prakash
5 Bhagauti Prasad Maurya
6 Ram Nrayan